Radno vreme (Pon - Pet) : 08.00 do 16.00h

Često postavljena pitanja

1. Na koji način mogu poslati pošiljku?

+

2. Koji su načini plaćanja usluge?

+

3. Šta su ekspres usluge?

+

4. Kako pravilno upakovati pošiljku?

+

5. Koja je razlika između registrovane i vrednosne pošiljke?

+

6. Šta je zabranjeno za transport?

+

7. Šta se dešava sa pošiljkom ukoliko primalac nije na adresi?

+

8. Šta uraditi ukoliko dođe do oštećenja pošiljke?

+

!

Naša kompanija vrši nadoknadu štete ukoliko je do oštećenja došlo dokazanom krivicom prevoznika.


Poštanski operator se oslobađa odgovornosti za naknadu štete ako je:

  • Šteta nastala usled više sile
  • Prijem, prerada, prevoz i uručenje pošiljke obavljeno u skladu sa odredbama zakona i propisa donetih na osnovu zakona
  • Šteta nastala usled propusta pošiljaoca u vezi sa izborom poštanske usluge i obezbeđenjem njene sadržine
  • Adresa nepotpuna ili netačna
  • Indirektna šteta ii izmakla dobit se ne uzima u obzir prilikom obračuna naknade štete.