Radno vreme (Pon - Pet) : 08.00 do 16.00h

Cenovnik usluga

DANAS ZA SUTRA DO 19H

MASA (kg)Cena bez PDV-a (rsd)Cena sa PDV-om (rsd)
od 0 do 0,5 330,00 396,00
od 0.5 do 1 350,00 420,00
od 1 do 2 400,00 480,00
od 2 do 5 550,00 660,00
od 5 do 10 715,00 858,00
od 10 do 15 880,00 1.056,00
od 15 do 20 990,00 1.188,00
od 20 do 30 1.210,00 1.452,00
Masa od 30kg to 50kg svaki naredni kg 60,00 72,00

DANAS ZA SUTRA DO 13H

MASA (kg)Cena bez PDV-a (rsd)Cena sa PDV-om (rsd)
od 0 do 0,5 530,00 636,00
od 0,5 do 1 560,00 672,00
od 1 do 2 640,00 768,00
od 2 do 5 880,00 1.056,00
od 5 do 10 1.145,00 1.374,00
od 10 do 15 1.410,00 1.692,00
od 15 do 20 1.585,00 1.902,00
od 20 do 30 1.940.00 2.328,00
Masa od 30kg to 50kg svaki naredni kg 60,00 72,00

DODATNE USLUGE - dodatna cena na poštarinu po masi

Opis UslugeCena bez PDV-a (rsd)Cena sa PDV-om (rsd)
Osiguranje vrednosti sadržaja pošiljke 1% od naznačene vrednosti*
Otkupne pošiljke 1% od naznačene vrednosti*
Povrat plaćenog odgovora 150,00 180,00
Povrat potpisane otpremnice 150,00 180,00
Povrat potpisane povratnice 125,00 150,00
Pošiljka sa definisanim vremenom isporuke 833,33 1.000,00
Elektronska potvrda o isporuci posiljke 12,50 15,00
Dokaz o isporuci-naknadno 100,00 120,00
Pakovanje pošiljaka(po paketu) 5,00 6,00
Ležarina po danu 25,00 30,00
Za vrednosne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi dodaje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 100,00 RSD-a sa PDV-om, odnosno 83,33 RSD-a bez PDV-a
Za pakete i pošiljke velikih GABARITA van dimenzija pošiljke 90x90x90 cm i mase do 10 kg primenjuje se obračun poštarine po masi standardne pošiljke uvećan za 500,00 RSD-a bez PDV-a, odnosno 600,00 RSD-a sa PDV-om.
Za GLOMAZNE pošiljka (za svako pojedinačno registrovano koleto/paket koji prelazi dimenzije 60x60x60cm ili odgovaraju zbiru dužine I obima paketa na najširem mestu poprečno do maksimalnih 300 cm, sa tim da najveća dimenzija pošiljke može biti do 150 cm) i mase do 50 kg primenjuje se obračun poštarine po masi standardne pošiljke uvećan za 1.000,00 RSD-a bez PDV-a, odnosno 1.200,00 RSD-a sa PDV-om.
PALETIRANA pošiljka je jedna ili više kutija složenih na ravnu standardnu euro paletu, od istog pošiljaoca za istog primaoca maksimalne težine do 600kg I visine do 1,85m- po ceni od 10.000,00 RSD-a bez PDV-a, odnosno 12.000,00 RSD-a sa PDV-om.
Za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene, zadržavamo pravo ispravke cene nakon provere mase pošiljke.